Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPTVN) khi vay vốn đầu tư cần lưu ý gì? Sau đây là các điểm mới về vay vốn đầu tư theo Nghị định 78/2023/NĐ-CP vừa được chính ban hành ngày 07/11/2023. Nghị định này sẽ sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước kể từ ngày 22/12/2023. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các thông tin trên qua bài viết sau:

>>> Xem thêm: Dịch thuật là gì? Muốn dịch thuật lấy ngay trong ngày thì liên hệ công ty dịch thuật nào?

1. Ngân hàng Phát triển Việt Nam sửa điều kiện vay vốn tạo cơ hội cho nhiều khách hàng

Để tạo điều kiện thuận lợi, mở rộng cơ hội vay vốn cho các chủ đầu tư dự án thuộc Danh mục vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, Chính phủ đã tiến hành sửa đổi một số điều kiện cho vay như sau:

Ngân hàng Phát triển Việt Nam sửa điều kiện vay vốn tạo cơ hội cho nhiều khách hàng

– Khách hàng có dự án đầu tư xin vay vốn được Ngân hàng (VDB) thẩm định, đánh giá là dự án có hiệu quả; có khả năng tài chính để trả nợ tại thời điểm xem xét, quyết định cho vay.

Trước đó Nghị định 32/2017/NĐ-CP quy định: Dự án đầu tư xin vay vốn được NHPTVN thẩm định, đánh giá là dự án có hiệu quả, có khả năng trả được nợ vay.
– Vốn chủ sở hữu tham gia trong quá trình thực hiện dự án tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động), mức cụ thể do Ngân hàng xem xét, quyết định phù hợp với khả năng tài chính của chủ đầu tư và phương án trả nợ của dự án.

Trước đó Nghị định 32/2017/NĐ-CP quy định: Quy định về việc loại trừ điều kiện này đối với các dự án đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.– Khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm NHPTVN xem xét, quyết định cho vay.

Trước đó Nghị định 32/2017/NĐ-CP quy định: Khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng tại thời điểm NHPTVN xem xét cho vay, giải ngân vốn vay.

– Bỏ điều kiện mua bảo hiểm tài sản tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản bảo đảm tiền vay.Theo đó, khi vay vốn tại NHPTVN, khách hàng không cần phải mua bảo hiểm khoản vay.

– Bỏ điều kiện khách hàng thực hiện chế độ hạch toán kế toán, báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật.Theo đó, khách hàng không hạch toán, báo cáo tài chính và kiểm toán hằng năm vẫn được xem xét vay tín dụng đầu tư của nhà nước.

2. Quy định mới về các trường hợp được vay vốn vượt giới hạn

Đây là quy định hoàn toàn mới được ghi nhận tại Nghị định 78/2023/NĐ-CP. Cụ thể, theo khoản 6 Điều 1 Nghị định 78/2023/NĐ-CP quy định, khách hàng vay vốn, dự án được NHPTVN đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

>>> Xem thêm:  Văn phòng công chứng Minh Khai thực hiện dịch thuật, công chứng, chứng thực uy tín nhất Hà Nội, giá rẻ, nhanh chóng

(1) Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện cấp tín dụng; không có nợ xấu trong 03 năm gần nhất liền trước năm đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn; có hệ số nợ phải trả không quá 03 lần vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý/năm đã được kiểm toán của khách hàng tại thời điểm gần nhất với thời điểm đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn.

Xem thêm:  Hợp đồng đặt cọc bị vô hiệu trong những trường hợp nào?

(2) Khách hàng có nhu cầu vốn để thực hiện dự án có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, phục vụ nhu cầu thiết yếu của đời sống nhân dân, thuộc các ngành, lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng trong từng thời kỳ hoặc để thực hiện các chương trình, dự án được Quốc hội hoặc Thủ tướng chủ trương đầu tư.

3. Ngân hàng Phát triển Việt Nam thay đổi cách xác định giới hạn cho vay

Nếu như trước đó, tổng mức dư nợ cấp tín dụng của NHPTVN (bao gồm cả tín dụng đầu tư của Nhà nước) được tính trên vốn tự có của NHPTVN thì từ ngày 22/12/2023, tổng dư nợ cấp tín dụng sẽ được xác định lại dựa trên vốn tự có và số dư trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh có kỳ hạn còn lại từ 05 năm trở lên.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam thay đổi cách xác định giới hạn cho vay

Tuy nhiên, tổng mức dư nợ cấp tín dụng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo Nghị định 78/2023/NĐ-CP vẫn không được vượt quá 15% đối với một khách hàng, không được vượt quá 25% đối với một khách hàng và người có liên quan.

4. Điều chỉnh về thời hạn cho vay tín dụng của Ngân hàng VDB

Đây là một trong những điểm mới về vay vốn đầu tư theo Nghị định 78/2023/NĐ-CP đáng chú ý. Theo đó, Nghị định 78/2023/NĐ-CP đã bỏ giới hạn về thời hạn cho vay tối đa.

Cụ thể, quy định mới cho phép Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định thời hạn cho vay đối với từng dự án căn cứ vào kết quả thẩm định dự án, đặc điểm sản xuất, kinh doanh, khả năng thu hồi vốn của từng dự án và khả năng trả nợ của khách hàng.

Trước đó, Nghị định 32/2017/NĐ-CP quy định, thời hạn cho vay là không quá 12 năm, riêng các dự án đầu tư thuộc nhóm A thì thời hạn cho vay vốn tối đa là 15 năm. Đối với các dự án đặc biệt cần phải cho vay vượt quá thời hạn tối đa thì Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Thay đổi mức lãi suất vay vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

So với quy định tại Nghị định 32/2017/NĐ-CP, cách tính lãi suất cũng như việc công bố lãi suất tại Nghị định 78/2023/NĐ-CP đã sự điều chỉnh. Cụ thể như sau:

Nghị định 32/2017/NĐ-CPNghị định 78/2023/NĐ-CP
Cách tính lãi suấtLãi suất=Mức lãi suất bình quân gia quyền của các mức lãi suất trúng thầu trái phiếu VDB được Chính phủ bảo lãnh kỳ hạn 05 năm trong 01 năm trước thời điểm công bố lãi suất+Tỷ lệ chi phí quản lý hoạt động và dự phòng rủi roMức lãi suất do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định, đảm bảo nguyên tắc đủ bù đắp chi phí huy động vốn, chi hoạt động bộ máy và chi phí trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ vay được ký hợp đồng tín dụng kể từ 22/12/2023 nhưng không thấp hơn 85% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kỳ.
Công bố lãi suấtĐịnh kỳ vào ngày cuối cùng của quý, Ngân hàng Phát triển Việt Nam xác định và công bố mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước.Trước ngày 25/01hằng năm, Ngân hàng Nhà nước có văn bản cung cấp số liệu lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kỳ để Bộ Tài chính cung cấp cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.Chậm nhất sau 06 ngày làm việc tiếp theo Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

6. Ngân hàng Phát triển Việt Nam bỏ giới hạn về tổng thời gian gia hạn nợ

Trước đó, Nghị định 32/2017/NĐ-CP quy định, tổng thời gian gia hạn nợ đối với dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước do quyết định không vượt quá 1/3 thời hạn cho vay tối đa.

Xem thêm:  Khi không có tên trong hộ khẩu có được hưởng thừa kế không?

>>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách phân biệt sổ đỏ, sổ hồng và cách sử dụng sổ đỏ, sổ hồng theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, nội dung này đã bị thay thế bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định 78/2023/NĐ-CP. Theo đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam được quyền xem xét quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên cơ sở đề nghị của khách hàng và kết quả đánh giá của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về khả năng trả nợ của khách hàng mà không bị giới hạn về thời hạn gia hạn nợ, tạo điều kiện cho khách hàng có thêm thời gian để trả nợ.

Trên đây là giải đáp về vấn đề “Ngân hàng Phát triển Việt Nam khi vay vốn đầu tư cần lưu ý gì? “. Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về thủ tục công chứng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Xem thêm các tìm kiếm liên quan:

>>> Công chứng văn bản phân chia di sản thừa kế lúc nào thì hợp pháp? Văn bản không công chứng có hiệu lực không?

>>> Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế ngày càng được rút gọn, thuận tiện cho người dân.

>>> Phí công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế hiện nay được tính dựa trên căn cứ nào?

>>> Công chứng ủy quyền cần sự có mặt của hai bên hay chỉ cần một bên?

>>> Giảm trừ gia cảnh được tính như như thế nào trong thời gian người nộp thuế nghỉ việc?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *