Giấy phép CITES là gì? Xin cấp như thế nào? Cá nhân, tổ chức có hoạt động liên quan đến các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp cần phải có giấy phép CITES. Bài viết này sẽ giải thích cụ thể những thắc mắc có liên quan đến nội dung trên.

>>> Xem thêm: Văn phòng công chứng quận Hoàng Mai hiện nay có văn phòng nào nhận làm trọn gói dịch vụ sổ đỏ không?

1. Giấy phép hoạt động CITES là gì?

Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp có tên tiếng anh là Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, được gọi tắt là CITES.

Giấy phép hoạt động CITES là gì?

Giấy phép CITES là loại giấy tờ cho phép thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES và các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Giấy phép CITES do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp đối với hoạt động:

 • Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, tái nhập khẩu, nhập nội từ biển hợp pháp mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES;
 • Xuất khẩu mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Nghị định 06/2019 và không thuộc Danh mục các loài thuộc Phụ lục CITES.

Phụ lục CITES tại Nghị định 06 bao gồm:

 • Phụ lục I: những loài động vật, thực vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng, bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại;
 • Phụ lục II: những loài động vật, thực vật hoang dã hiện chưa bị đe dọa tuyệt chủng nhưng có thể sẽ bị tuyệt chủng, nếu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật những loài này khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại không được kiểm soát;
 • Phụ lục III: những loài động vật, thực vật hoang dã mà một quốc gia thành viên CITES yêu cầu các quốc gia thành viên khác hợp tác để kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu.

Giấy phép CITES được ghi đầy đủ thông tin, dán tem CITES hoặc mã vạch, ký và đóng dấu của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam. Thời hạn hiệu lực tối đa của giấy phép là 06 tháng.

Giấy phép CITES chỉ được cấp một bản duy nhất và luôn đi kèm lô hàng/mẫu vật CITES.

Căn cứ quy định tại Điều 3, Điều 22 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP

2. Thủ tục cấp giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu

Điều 23 Nghi định 06 năm 2019 quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES như sau:

2.1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

– Đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Nghị định 06;

– Bản sao tài liệu chứng minh mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp theo Nghị định 06;

– Trường hợp xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật không vì mục đích thương mại phục vụ nghiên cứu khoa học, quan hệ ngoại giao thì nộp thêm:

 • Bản sao giấy phép nhập khẩu do Cơ quan quản lý CITES nước nhập khẩu cấp đối với mẫu vật loài thuộc Phụ lục I CITES
 • Bản sao bản ký kết về chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp phục vụ nghiên cứu khoa học;
 • Văn bản xác nhận quà biếu, tặng ngoại giao do cơ quan có thẩm quyền xác nhận đối với trường hợp phục vụ quan hệ ngoại giao.
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

– Trường hợp xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật không vì mục đích thương mại phục vụ triển lãm không vì mục đích thương mại, biểu diễn xiếc thì nộp thêm:

 • Bản sao quyết định cử đi tham dự triển lãm, biểu diễn xiếc ở nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy mời tham dự của tổ chức nước ngoài;
 • Bản sao giấy phép nhập khẩu do Cơ quan quản lý CITES nước nhập khẩu cấp đối với mẫu vật quy định tại Phụ lục I CITES.

– Trường hợp xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật săn bắn thì nộp thêm: bản sao hồ sơ nguồn gốc hợp pháp của mẫu vật hoặc bản sao giấy phép, chứng chỉ mẫu vật săn bắn do cơ quan có thẩm quyền của nước có liên quan cấp.

– Trường hợp xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật tiền Công ước: nộp thêm bản sao hồ sơ chứng minh mẫu vật tiền Công ước; hoặc bản sao giấy phép CITES nhập khẩu đối với trường hợp tái xuất khẩu mẫu vật.

2.2. Trình tự thủ tục cấp phép

– Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp giấy phép gửi trực tiếp; qua đường bưu điện hoặc qua Hệ thống thủ tục hành chính một cửa quốc gia 01 hồ sơ tới Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.

Xem thêm:  Giáo viên tiểu học hạng III: Tiêu chuẩn và nhiệm vụ

– Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thông báo cho tổ chức, cá nhân biết.

– Trong 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép.

– Trường hợp cần tham vấn Cơ quan khoa học CITES Việt Nam hoặc cơ quan có liên quan của nước nhập khẩu thì Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam tổ chức thực hiện trong thời hạn cấp không quá 30 ngày làm việc.

– Trong 01 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy phép, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thực trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị, đồng thời đăng tải kết quả giải quyết lên cổng thông tin điện tử của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.

3. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động CITES nhập khẩu

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép CITES nhập khẩu mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES quy định tại Điều 25 Nghị định 06/2019, sửa đổi bởi Nghị định 84/2021 như sau:

3.1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

– Đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Nghị định 06;

– Bản sao giấy phép CITES xuất khẩu do Cơ quan quản lý CITES của nước xuất khẩu, tái xuất khẩu cấp;

– Trường hợp nhập khẩu mẫu vật sống của các loài động vật hoang dã để nuôi, giữ:

 • Không vì mục đích thương mại: cơ sở nuôi, trồng phải phù hợp với đặc tính sinh trưởng của loài được nuôi, trồng; đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi, trồng, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.
 • Vì mục đích thương mại: chuồng, trại được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài nuôi; bảo đảm các điều kiện an toàn cho người và vật nuôi, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

– Trường hợp nhập khẩu không vì mục đích thương mại phục vụ nghiên cứu khoa học, ngoại giao và tham gia triển lãm, biểu diễn xiếc nộp thêm một trong các giấy tờ sau:

 • Bản sao văn bản ký kết về chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp nghiên cứu khoa học;
 • Văn bản xác nhận quà biếu, tặng ngoại giao do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp phục vụ ngoại giao;
 • Bản sao giấy mời tham gia triển lãm, biểu diễn xiếc của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp phục vụ triển lãm không vì mục đích thương mại, biểu diễn xiếc.

– Trường hợp nhập khẩu mẫu vật tiền Công ước, mẫu vật săn bắn thì nộp thêm:

 • Bản sao hồ sơ chứng minh mẫu vật tiền Công ước hoặc bản sao giấy phép, chứng chỉ của Cơ quan quản lý CITES nước xuất khẩu cấp đối với mẫu vật tiền Công ước;
 • Hoặc bản sao giấy phép CITES xuất khẩu, giấy chứng nhận mẫu vật săn bắn do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp đối với mẫu vật săn bắn.

3.2. Trình tự thủ tục cấp phép

– Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp giấy phép gửi trực tiếp; qua đường bưu điện hoặc qua Hệ thống thủ tục hành chính một cửa quốc gia 01 hồ sơ tới Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam;

– Trong 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép.

>>> Xem thêm: Cách làm đầy đủ thủ tục làm sổ đỏ thừa kế nhanh gọn nhất? Liên hệ văn phòng nào để được hỗ trợ?

Trường hợp cần tham vấn Cơ quan khoa học CITES Việt Nam hoặc cơ quan có liên quan của nước xuất khẩu thì Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam tổ chức thực hiện, nhưng thời hạn cấp không quá 22 ngày làm việc.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thông báo cho tổ chức, cá nhân biết.

– Trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy phép Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thực hiện việc trả giấy phép đồng thời đăng tải kết quả giải quyết lên cổng thông tin điện tử của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.

4. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động CITES nhập nội

Điều 26 Nghị định 06/2019 quy định trình tự, thủ tục cấp phép CITES nhập nội từ biển mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục I, II CITES như sau:

Xem thêm:  Soạn thảo hợp đồng- Khóa học soạn thảo thực chiến hiệu quả nhất

4.1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

– Đề nghị nhập nội từ biển mẫu vật theo Mẫu số 15 ban hành kèm theo Nghị định 06/2019;

– Bản sao xác nhận của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam theo đề nghị của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam rằng việc nhập nội không làm ảnh hưởng tới sự tồn tại của loài đó trong tự nhiên;

– Cung cấp mã số cơ sở/tài liệu chứng minh có đủ điều kiện để nuôi giữ, chăm sóc và đối xử nhân đạo đối với mẫu vật sống đối với cơ sở chưa đăng ký mã số;

– Hồ sơ chứng minh mẫu vật nhập nội không được sử dụng vì mục đích thương mại đối với loài thuộc Phụ lục I CITES.

4.2. Trình tự thủ tục cấp phép

– Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cấp giấy phép gửi trực tiếp; qua đường bưu điện hoặc qua Hệ thống thủ tục hành chính một cửa quốc gia 01 hồ sơ tới Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam;

– Trong 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép.

>>> Xem thêm: Tìm các văn phòng công chứng thứ 7 chủ nhật tại quận Đống Đa giá rẻ, uy tín, chất lượng

Trường hợp cần tham vấn Cơ quan khoa học CITES Việt Nam, cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản và các cơ quan có liên quan, thì Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam tổ chức thực hiện, nhưng thời hạn cấp không quá 30 ngày.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thông báo cho tổ chức, cá nhân biết;

– Trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy phép Cơ quan quản lý CITES Việt Nam trả giấy phép đồng thời đăng tải kết quả giải quyết lên cổng thông tin điện tử của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.

Trên đây là thông tin giải đáp cho câu hỏi: “Giấy phép CITES là gì? Xin cấp như thế nào?”. Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về thủ tục công chứng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Xem thêm từ khoá tìm kiếm:

>>> Tìm đối tác hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng tại trung tâm thành phố Hà Nội, yêu cầu uy tín, làm việc chuyên nghiệp lâu dài.

>>> Công chứng ngoài trụ sở các văn phòng có thu thêm phụ phí hay không? Văn phòng nào có dịch vụ này?

>>> Chứng thực chữ ký là gì? Cần những điều kiện gì để chữ ký được chứng thực? Chứng thực chữ hiện nay hết khoảng bao nhiêu tiền?

>>> Tuyển cộng tác viên viết bài tư vấn pháp luật, yêu cầu cộng tác viên có kiến thức liên quan đến pháp luật, yêu cầu có kinh nghiệm viết lách.

>>> Nghỉ ốm 1 ngày nhân viên có được trả lương không?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *